• English
 • Bahasa Melayu

Eksekutif Muda Ar-Rahnu   

Syarat Kelayakan Minimum

 • Sekurang-kurangnya pemegang Ijazah Sarjana Muda

Syarat Lantikan

 • Pengalaman bekerja antara 2 – 4 tahun
 • Berkemahiran dan berpengalaman dalam menilai dan menaksir emas
 • Berpengalaman sebagai tenaga pengajar Ar-Rahnu adalah satu kelebihan
 • Mahir Menggunakan Komputer – MS Office (MS Word, Excel etc.)
 • Mempunyai lesen memandu yang sah dan kenderaan sendiri
 • Sanggup bertugas di luar pejabat pada bila-bila masa
 • Kompeten
 • Boleh bekerja dalam satu pasukan dengan pengawasan yang minimum
 • Boleh menerima arahan dan memenuhi deadline
 • Memiliki kenderaan sendiri dengan lesen memandu yang sah.
 • Tiada rekod jenayah
 • Tidak muflis
 • Penempatan di Ibu Pejabat RMS, Kuala Lumpur

 

Diskripsi Tugas

 1. Melaksanakan Semakan Fizikal Gadaian 100% & Pematuhan
 • Menilai jenis dan mutu setiap barangan gadaian/pelaksanaan GPO.
 • Pembentangan penemuan semakan fizikal.
 • Menyediakan laporan semakan.
 • Penyimpanan dokumen-dokumen semakan.
 1. Melaksanakan Tugasan Seperti Yang Diarahkan
 • Menyokong Pengurusan dalam memastikan semua perancangan dan strategi dicapai.