• English
 • Bahasa Melayu

AR-RAHNU/ AZ-ZAHAB

 1. Syarat-Syarat
  • Warganegara dan permastautin tetap
  • Bukan warganegara mempunyai dokumen yang sah
  • 18 tahun dan ke atas
 2. Margin Gadaian 
  • 65 % daripada nilai marhun (pelanggan baru)
  • 70% daripada nilai marhun (pelanggan berulang)
 3. Had Gadaian
  • Ar-Rahnu minimum RM100.00 jumlah terkumpul maksimum RM50,000.00 (RM10,000.00 sehari)
  • Az-Zahab minimum RM10,001.00 sehari atau jumlah terkumpul maksimum RM100,000.00
 4. Tempoh Gadaian
  • Ar-Rahnu maksimum 6 bulan dengan tempoh lanjutan
  • Az-Zahab maksimum 3 tahun (bayaran secara ansuran)
 5. Kadar Upah Simpan
  • Margin Pinjaman : 65%  
  • Pinjaman < 1000 : RM 0.65
  • Pinjaman > 1000 : RM 0.75
  • Margin Pinjaman : 70%
  • Pinjaman  : RM 0.85
  • *Kadar merujuk kepada RM 100 nilai marhun (bulanan)
 6. Konsep Shariah:
  • Qard (pinjaman tanpa faedah)
  • Wadi’ah Yad Dhamanah (simpanan dengan jaminan ke atas barang gadaian
  • Ujrah (upah simpan)
 7. Keistimewaan
  • Bebas riba’
  • Tiada yuran proses
  • Kadar upah simpan dikira secara harian (maksimum 15 hari)
  • Tempoh gadaian yang panjang
  • Jaminan keselamatan barang gadaian dengan perlindungan takaful
  • Bayaran balik yang fleksibel

Tertakluk kepada terma & syarat.